از نظر علم روانشناسی اگر از کودکی ورزش را شروع و ادامه دهید فردی با سلامت روانی خواهید بود. بسیاری از مردم برای کاهش وزن یا ساختن عضلات ورزش می کنند، اما بسیاری از کسانی که ورزش می کنند از این نظر به ورزش نگاه نمی کنند و ورزش را راهی برای سلامت جسم می شناسند غافل از اینکه ورزش همچنین می تواند شگفتی هایی برای بهبود سلامت روان ایجاد کند. اگر شما با اضطراب یا افسردگی مبارزه می کنید، به کمک ورزش می توانید به راحتی افکار منفی و استرس را از خود دور کنید . از نظر روانشناسی، طبق یک نظریه اثبات شده ثابت شده است که ورزش می تواند علائم مربوط به سلامت روان را تسکین دهد و احساس آرامش و توانایی شما را به چالش بکشد.

حتی اگر از سلامت روانی برخوردارید، در اینجا به تعدادی از مزایای تمرینات منظم که شما می توانید با استفاده از ورزش شیوه زندگی خود را بهتر کنید، می پردازیم :

کاهش استرس

هفت نفر از 10 بزرگسال در ایالات متحده از استرس رنج می برند. متأسفانه، این جنبه ای از زندگی روزمره است که باید مورد رسیدگی قرار گیرد، همچنین می تواند بسیار کسل کننده باشد. اگر چه استرس به طور کامل از بین نمی رود و این امریست غیرممکن، استراتژی هایی وجود دارد که می توانید استرس را مدیریت کنید.

ادامه مطلب را در ورزش و بهبود سلامت روانی بخوانید.