همواره مراقبت و نگهداری از بدنه خودرو در طول سال یکی از موارد مهم و اساسی و در عین حال مشکل به شمار می‌رود که این کار را برای خیلی از مصرف کنندگان خودرو سخت کرده است. بارش های شدید و فضولات پرندگان و نیز آلودگی های جاده و خیابان از عوامل موثر در آسیب دیدن رنگ بدنه خودرو به شمار می‌روند. لذا شرکت سیمونیز با تولید کیت پوشش نانو سرامیک خود این مشکل را حل کرده و توانسته در کم ترین زمان ممکن و به راحتی از بدنه خودرو در برابر عوامل مخرب زیست محیطی محافظت می‌کند.

کیت پوشش نانو سرامیک الماس بدنه و شیشه سیمونیز