بطور کل زمان تعویض تسمه تایم به سه صورت زیر است: 

  1. به صورت دوره‌ای ( که باید طبق جدول زمان بندی دفترچه راهنما تعویض شود)
  2. نشانه‌ها و عیوب ایجاد شده 
  3. بریدن ناگهانی تسمه تایم

تسمه تایم می‌بایست طبق جدول زمان بندی درج شده در دفترچه راهنما تعویض شود. این زمان بندی ممکن بر اساس کیلومتر کارکرد خودرو و یا زمان ارائه شده برای آن باشد. البته باید به این نکته توجه داشت که طبق دفترچه راهنما اگر از خودرو تحت شرایط دشوار استفاده شود زمان تعویض قطعات مصرفی آن باید زودتر از زمان تعیین شده در دفترچه راهنما باشد. به عنوان مثال شرکت هیوندای شرایط دشوار رانندگی را این گونه توصیف می‌کند. 

تسمه تایم خودرو – راهنمای انتخاب و خرید

ادامه مطلب : 

تسمه تایم خودرو – راهنمای انتخاب و خرید